Forklaringer på GI, GL og SI. – Af Ida Lysdahl Fahrenholtz


Glykæmisk index (GI)

Glykæmisk index(GI)  er et system, som beskriver hvorledes forskellige fødevarer påvirkerblodsukkerstigningen.

GI erdefineret som blodsukkerstigningen 0-2 timer efter indtagelse af den aktuellefødevare, som indeholder 50 gram tilgængeligt kulhydrat og udtrykkes i enprocentdel af en referencefødevare (typisk sukker eller hvidt brød) med sammeindtagelsesinterval og vægt.

IKostklinikken Immanuel og Netslank har vi fastlagt, at fødevare med lavt GI erunder 40, mellem ligger i intervallet 40-55, mens de hurtige fødevarer (forhøjt GI) er dem, der ligger over 55.

 

Glykæmisk Load (GL)

Glykæmiskload (GL, også kaldet glykæmisk belastning (GB)) er et udtryk for indholdet afkulhydrat i en portion ganget med fødevarens GI. Det er dermed et udtryk for,hvordan kulhydraterne i maden påvirker blodsukkeret i forhold til, hvor megetvi har spist af dem.

 

Sukkerindex (SI)

Sukkerindexeter opfundet af Bjarne Stigsby og Charlotte Hartvig fra bogen Spis dig gravid.Her tager man hensyn til både GI og GL, ved at tage den højeste af de toværdier, hvorved dette bliver SI-tallet.

-Af Ida Lysdahl Fahrenholtz,
www.netslank.dk. Personlig vejledning af PCO specialisterne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *